Takenlijst

Om onze thuiswedstrijden in goede banen te leiden, wordt aan alle spelers gevraagd om enkele keren per jaar te komen vlaggen of het wedstrijdblad invullen. Daarvoor werd weer een takenlijst samengesteld door Hans Bryon & Toon Sys (zie onder). 

Mogen we vragen deze lijst goed op te volgen zodat alle wedstrijden vlekkeloos kunnen verlopen. Indien je aangeduid wordt voor de eerste wedstrijd van de dag wordt er verwacht om een half uur op voorhand aanwezig te zijn (zodat je kan de lijnen trekken en de aantekentafel en het water klaar te zetten.)

Gelieve een week op voorhand te verwittigen, indien je al dan niet kan komen. Indien niet moet je zelf een vervanger zoeken en dit dan ook telefonisch door geven aan Toon Sys of Hans Bryon

 -Er is onderling te beslissen wie vlag of wie aantekent.